Groutingmetoder (injektion)
Groutingmetoder (injektion)

Groutingmetoder (injektion)

p>
Anvendelse

Den eksisterende jord kan især blive forbedret med compaction grouting i tilfælde hvor eksisterende konstruktioner skal overføre større belastninger, fx. ved udvidelse med flere etager. Til afhjælpning af skader er det også muligt at reducere, stoppe eller endog vende sætninger ifm. byggeriet.

Funktion

Compaction grouting (Injektionskomprimering)

Ifm. injektionskomprimeringen presses der typisk en stiv eller plastisk injektionsmørtel ind i jorden. Den spreder sig i undergrunden som en forholdsvis homogen masse og skaber dermed ideelle, sfæriske injektionslegemer.

Den omkringliggende jord fortrænges på injektionsstedet og komprimeres således. I modsætning til andre injektionsteknikker, trænger mørtel hverken ind i jordens porer (som klassisk injektion), og der dannes heller ikke lokale revner (som ved Soilfrac®-metoden).

Under injektionskomprimeringen registreres tryk og mængde samt evt. deformationer på jordoverflade og bygninger.

Afhængigt af konstruktionsopgaven afsluttes injektionskomprimeringen når den har opnået et maksimalt pres, et maksimalt volumen eller den ønskede grad af hævning af jordoverfladen eller udsivning af materialet i denne. Udførelse af injektionskomprimering er reguleret på europæisk plan inden for rammerne af den europæiske standard EN 12 715. Injektionskomprimering kan bruges til at forbedre løs jordbund, især hvis denne er aflejret i en stand mellem løs og medium tæt.

Metoden kan også i områder med finkornet jordbund, til at placere elementer med større fasthed og bæreevne i områder med begrænset bæreevne, således at områdets bæreevne kan forbedres. 

Fordele

Fordele ved compaction grouting (injektionskomprimering)

  • vibrationssvag fremstilling
  • fremstilling kan også foretages under eksisterende bygninger
  • enkel fremstilling og kvalitetskontrol

Oplysninger om planlægning og udførelse

Ved brug af metoden i vandmættet, leret jord skal der tages hensyn til en midlertidig forøgelse af porevandstrykket.