Andre jordforbedringer
Andre jordforbedringer

Andre jordforbedringer

Anvendelse

Anvendelsesmulighederne for Deep Soil Mixing metoden (DSM) er yderst alsidige. Det kan anvendes overalt, hvor en konsolidering eller stabilisering af jorden er nødvendig. Dette gælder ikke kun fundering, men også støttevægge, grundvandsbarrierer, stabilisering af skråninger og meget mere. Deep Soil Mixing har vist sig at være et særdeles godt alternativ der, hvor vibrationer under produktionen skal reduceres til et minimum eller hvor man skal undgå at fjerne jord, fx. ved forurening.

Funktion

Deep Soil Mixing

Deep Soil Mixing af jorden er en støjsvag og vibrationsminimeret metode, hvor den jorden vha. særlige blandingsværktøjer blandes med et egnet bindemiddel.

Systemet, der er udviklet af firmaet Keller, fremfører et blandeværktøj med en mægler og en speciel enhed og talrige stænger, der muliggør en let penetration og effektiv blanding af jorden. Bindemidlet tilføjes til spidsen af det roterende blandeværktøj. På den måde produceres hydraulisk bundne DSM-pæle, som kan have forskellige diametre, egenskaber og funktioner. Det er værd at bemærke, at dette blandingssystem ikke kun understøttes af ændringen af rotationsretningen under ind- og udføringen, men også af de lodrette bevægelser af mægleren. Denne metode er især effektiv i jordlag med varierende densiteter og gør det muligt at fremstille stort set homogene DSM-pæle.

Søjlernes egenskaber afhænger af type og mængde af bindemiddel og især af typen af den jord hvori pælene installeres, da denne bruges som tilslag.

Fordele

Fordele ved Deep-Soil-Mixing-metoden

  • lav støj og lav vibration
  • DSM-pæle kan fremstilles med forskellige diametre, egenskaber og funktioner

Oplysninger om planlægning og udførelse

I modsætning til våd-mix-processen er tør-mix-processen kun mulig i jord,  hvis vandindhold er højt nok, til at der kan foregå en kemisk reaktion mellem de stabiliserende bindemidler, som er tilsat i tør form, samt jorden og grundvandet.