Jordbundsundersøgelser
Jordbundsundersøgelser

Jordbundsundersøgelser

Store borekampagner, inkl. sonderinger, til færdselsveje, industriområder, dæmninger, m.v. også på vandet (off- og nearshore), er vores styrke.

 • jordbundsundersøgelser i klipper og løse sten
 • jordbundsundersøgelser on- og offshore
 • jordbundsmonitering
Jordbundsundersøgelser

Processer og ydelser

Jordbundsundersøgelser- Nøglen til succes

Nøglen til succes

Eksakt viden om den geologiske struktur i undergrunden er en afgørende faktor i vurderingen af undergrunden og dens brug i forbindelse med en bred vifte af byggeprojekter. Fundering af konstruktioner, anlæg af veje eller byggegruber er blot et par eksempler, der kan nævnes her.

Også til vurdering af forekomster af naturlige ressourcer og til løsninger af miljøproblemer, er en detaljeret geologisk undersøgelse af afgørende betydning.

Det er vigtigt, at hvert enkelt projekt får fastlagt omfanget og kvaliteten af de nødvendige jordbundsdata, for at kunne belyse de geotekniske problematikker ved hjælp af passende udstyr og erfarne specialister.

Monitering giver sikkerhed

Installation af moniteringssystemer i jorden er et vigtigt skridt for en vellykket gennemførelse af ethvert byggeprojekt.

Det samme gælder moniteringsmetoden og placeringen af måleinstrumenter i jorden under opførelsen af byggeriet, som er en anerkendt metode til geoteknisk overvågning og kvalitetssikring ved udførelsen af komplekse konstruktionsmetoder.

Grundvandsmålestationer med integrerede dataloggere, porevandstryksensorer, jordtrykstransmittere samt vandrette og lodrette inklinometre er eksempler på mulighederne for byggerelateret overvågning og dokumentation.

Vores ydelser

Geoteknisk monitering

 • installation af geotekniske målesensorer

Direkte undersøgelsesmetoder

 • tørboringer
 • slagboringer
 • wireline kerneboringer
 • snegleboringer

Grundvand

 • oprettelse af grundvandsmålestationer

Indirekte undersøgelsesmetoder

 • cone penetration tests (20 t)
 • cone penetration tests med kontinuerlig registrering af porevandtryk (CPTU)
 • dynamisk probing (DPL, DPM, DPH)
 • vingeforsøg