Projekte der Keller Grundbau GmbH in Spezialtiefbau
Projekte der Keller Grundbau GmbH in Spezialtiefbau

Projekter

Københavns Lufthavne A/S, København Danmark

Jordforbedring

Opgaven løst

  • Markant reduktion af differenssætninger uden jordudskiftning.
  • Hurtig og effektiv udførelse af 1.247 stensøjler, i alt 7.579 løbende meter. Projektet blev udført til aftalt tid og pris.
  • Jordforbedringsarbejderne blev udført i en del af det afspærrede område af lufthavnen og tæt på startbanerne.

Projektet

Der skal etableres 3 nye standpladser for fly I den nordøstlige del af lufthavnen. Keller designede og udførte jordforbedringer med Vibro Replacement, en metode hvor sten vibreres ned som søjler i jorden. På stensøjlerne og den øvrige komprimerede jord blev der efterfølgende etableret fundamenter og uarmeret betonplader.

Udfordringen

Jordbunden på området består af fyldmaterialer til ca. 3 meters dybde efterfulgt af et 1,5 – 2,0 meter tykt sandlag med organisk indhold. Under sandlaget er der intakt bæredygtig ler. Bygherren ønskede at begrænse differenssætninger i jorden for at undgå ujævn overflade samt revner i de 5x5 m betonplader.

Løsningen

Jordforbedring ved etablering af stensøjler blev valgt. En af fordelene ved stensøjlerne er at det er en elastisk løsning som tillader små deformationer samtidig med at differenssætninger begrænses da jorden også generelt forbedres mellem stensøjlerne. Den gennemsnitlige dybde af stensøjlerne var 5,5 meter under terræn.

“Vi er meget tilfredse med den valgte løsning. Arbejdet blev udført hurtigt og effektivt og afleveret til aftalt tid og pris.”

Bygherre, Projekt direktør