Løsninger til byggegruber
Løsninger til byggegruber

Løsninger til byggegruber

Komplette løsninger (one-stop solutions)

Hvert projekt og den lokale situation kræver individuelle løsninger ved både planlægning og udførelse af byggegruben.

Udførelse af komplekse byggeopgaver i undergrunden vha. vores egen selvudviklede metoder er vores styrke. Vi vil med glæde rådgive dig!

 • Byggegruber med forskellige afstivningssystemer
 • Byggegruber med med komplekse understøtninger
 • Byggegruber til afhjælpning af miljøskader
Byggegruber
Byggegruber

Design og løsninger

Design
Løsninger til byggegruber
 1. Jordbundsforhold: Vanskelige jordbundsforhold (stratigrafi, forhindringer, eksisterende skråninger, m.v.) kræver omhyggelig planlægning for valg af løsning.
 2. Grundvand: Beskyttelse af grundvandet mod forurening og forebyggelse af vandindtrængning i byggegruber.
 3. Grundens grænser: Tilstødende grunde og eksisterende ejendomsforhold kræver en særlig omhu både under design og udførelse af konstruktionen.
 4. Eksisterende bygninger: nærliggende bygninger må ikke beskadiges af arbejdet. Funktionen af deres fundamenter må i særdeleshed ikke forringes. Ofte kræver dette yderligere afstivning eller understøbning for at sikre dem.
 5. Ledninger i jorden: Eksisterende ledninger så som kloak og vandrør, strømførende ledninger og kommunikationsledninger, særligt i tætbebyggede byområder, skal forblive i drift.
 6. Trafik: Indflydelse på trafik skal begrænses og eksisterende infrastrukturelle trafikanlæg skal beskyttes mod skader.
 7. Varierende udgravningsdybder: Nogle projekter kræver byggegruber med varierende udgravningsdybder. Her kan en række løsninger være krævet.
Byggegruber med beskyttelse af eksisterende bygninger
Byggegruber med beskyttelse af eksisterende bygninger

Generelle krav til byggegruber

Ved design og gennemførelse af byggegruber, skal der tages hensyn til komplekse omgivelser og specifikke krav. Dette skyldes især de konstant voksende krav til anvendelige områder.

Krav

 • minimal indvirkning på eksisterende konstruktioner
 • ingen forstyrrelser til pågående drift eller lignende
 • optimal udnyttelse af grunde og bygninger
 • integration af fundamentet i bygningens struktur
 • minimale sætninger selv for dybe byggegruber
 • overholdelse af miljøstandarder
 • ressourcebesparende udførelse af monitering, kontrol og dokumentation
 • tæt samarbejde mellem kunden, designeren og den geotekniske entreprenør
Løsninger og metoder
Løsninger til byggegruber
 1. Udgravningssupport løsninger: Spunsvæg, Soilcrete®-væg jet grouting/-understøttelse, slidsevæg, Københavnervæg, borede pæle, sprøjtebeton, kombinationer (fx. borede pæle og Soilcrete® jet grouting), TSM (Turbular Soil Mixing)/DSM (Deep Soil Mixing) med stålbjælker
 2. Byggegrubeafstivning: Ankre, soil nails, interne stålafstivninger
 3. Byggegrubebunde: jet grouting (Soilcrete®), kemish grouting som forsegling, undervandsbeton, betonplade
 4. Opdriftssikrende borede pæle, mikropæle
 5. Beskyttelse af eksiterende bygninger, Soilcrete® jet grouting understøbninger, jet grouting, Soilfrac®-løsninger
 6. Monitering, tilsyn, kontrol, dokumentation

Building on our strengths

Keller tilbyder fleksible løsninger og specielle teknikker til udførelse af selv meget komplekse byggegruber. Overholdelse af høj kvalitet og miljømæssige standarder er naturligvis en vigtig del af vores virksomheds filosofi.

 

Udførelse

 • komplette løsninger for byggegruber ved brug af egne metoder og eget udstyr
 • optimerede løsninger ved kombination af forskellige metoder
 • udførelse af komplekse understøbninger som del af udgravningen
 • vibrationssvage og ressourceeffektive konstruktioner
 • brug af miljøvenlige materialer
 • løbende monitering
 • kompetent og fleksibelt respons på uventede problemer
 • kundeorienteret, direkte kommunikation mellem kunden og Keller
 • mere end 150 års erfaring indenfor geotekinske, bygge-, anlægs- og undergrundskonstruktioner
Byggegruber med nærliggende nabobygninger
Byggegruber med nærliggende nabobygninger
Byggegruber i industrielle anlæg
Byggegruber i industrielle anlæg