Micropiles

Micropiles

Anvendelse

Micropiles are used as foundation piles in order to transfer compressive and tensile loads in the most diverse construction tasks. A frequent use in addition to its function as a foundation pile, is its use as uplift piles for excavation pits and or as anchors for excavation pit and structure walls.

Funktion

Mikropæle

Mikropæle er små borede pæle med en diameter på under 30 cm (ifølge DIN EN 14199), der næsten udelukkende fordeler sin belastning  til den omgivende jord via overfladefriktion. Den interne bæreevne opnås ofte ved at indbygge et centralt placeret stålelement.

En optimal forbindelse til omkringliggende jord opnås normalt vha. efterfølgende grouting (post-grouting). På den måde kan der, afhængigt af jord og pælediameter, opnås bæreevner på over 1000 kN. En særlig fordel består i, at de kan fremstilles selv under meget begrænsede pladsforhold og har yderst lave støj- og vibrationsniveauer. Mikropæle er derfor ofte førstevalg, når der skal funderes eller endda efterfunderes i eksisterende bygninger (f.eks. ifm. renovering).

Da disse pæle kan fremstilles med relativt små og lette boremaskiner, er de ofte den teknisk og økonomisk bedste løsning til især mindre byggeprojekter.

Fordele

Fordele ved mikropæle

  • kan installeres under selv meget trange forhold
  • meget lave støj- og vibrationsniveauer
  • udføres af relativt små og lette boremaskiner

Oplysninger om planlægning og udførelse

Mikropæle kan fungere som et økonomisk alternativ til borede pæle ifølge DIN EN 1536, da mikropæle både kan bære tunge belastninger og har en lavere produktionstid. Mikropæle kan bruges til forankring af opdriftsfølsomme elementer og kan efter behov fremstilles på en flydende ponton.