Keller Funderingsteknik Danmark ApS

Keller Funderingsteknik Danmark ApS

Specialteknikker indenfor geoteknik - hvem er vi?

Velkommen til det danske datterselskab af verdens største uafhængige entreprenør med speciale i geotekniske løsninger

Siden virksomheden blev grundlagt i Tyskland i 1860 og frem til den dag i dag, har udviklingen af geoteknik været tæt forbundet med firmaets historie. I dag er iderigdom og innovation grundlaget for firmaets trendsættende ingeniøropgaver

Din stærke partner

Vi er din stærke samarbejdspartner med speciale i særlige teknikker indenfor geoteknik og fundering
Vi er din stærke samarbejdspartner med speciale i særlige teknikker indenfor geoteknik og fundering

Keller er en uafhængig og velfinansieret partner i byggebranchen. Vi tilbyder løsninger indenfor bygge/anlæg-, funderings- og grundvandsopgaver og kan trække på en bred vifte af moderne teknologier.

I kraft af sin størrelse og finansielle styrke er Keller med kombinationen af erfaring og ressourcer i stand til at kunne tilbyde alle former for funderingstekniske løsninger verden over. Vores ydelser omfatter hele spektret af byggeprojekter - fra industrielle, kommercielle og private byggeprojekter til infrastruktur til dæmninger, tunneler, veje og vandkraftværker.

Keller udvikler løbende sine ydelser via en række specialteknikker, der ikke blot løser specifikke jordbundsproblematikker, men også ved at forbedre eksisterende bygninger og opfylde de krav, der stilles til et byggefirma, der udfører miljøvenligt byggeri.

Ydelser og løsninger

Vores brede vifte af teknologier gør det muligt at planlægge byggeriet præcist til hvert projekt -, fordi når alt kommer til alt, så kræver den bedste og mest omkostningseffektive løsning ofte en kombination af mange teknikker, for at tage hensyn til de forskellige forhold i et projekt.

  • Fundamenter
  • Byggegruber
  • Grundvandsforsegling
  • Jordbundsundersøgelser
  • Underjordiske konstruktioner
  • Jordbundssikring
  • Moniteringsløsninger