Pælefundamenter
Pælefundamenter

Pælefundamenter

Anvendelse

Med pælefundamenter overføres belastningerne fra konstruktioner til dybereliggende bæredygtige jordlag. Alt efter behov kan bæreevnen forøges ved "base and shaft grouting". Vi udfører følgende:

  • borede pæle ifølge DIN EN 1536
  • skruepæle (Continuous Flight Auger, CFA) ifølge DIN EN 1536
  • displacement piles ifølge DIN EN 12699
Funktion

Ved disse typer pælefundamenter, bliver pælebelastningerne (træk- og trykkræfter) overført til de bæredygtige jordlag med spidsbæreevne og overfladefriktion. Andelen af trykket på spidsen og ovefladefriktionen varierer afhængigt af pælesystemet. Med armerede pæle er det også muligt at optage horisontalkræfter afhængigt af pælediameter og geologiske forhold. Større horisontale belastninger kan fordeles vha. skråpæle (diagonalpæle), som forbindes for at skabe pælegrupper.

Fordele

Fordele ved pælefundamenter

  • høj bæreevne
  • variabel udførelse mht. diameter og dybde

Oplysninger om planlægning og udførelse

Med borede pæle og skruepæle (CFA) ifølge DIN EN 1536, bliver den tilsvarende jordmængde fjernet af boreværktøjet og derefter bortskaffet. Hvis mængden af jord, der skal fjernes skal minimeres (f.eks. på grund af forurening), tilbyder vi i stedet displament piles (fortrængningspæle) ifølge DIN EN 12699, hvor jorden ikke fjernes, men fortrænges horisontalt.