Groutingmetoder (injektion)
Groutingmetoder (injektion)

Groutingmetoder (injektion)

Anwendung

Med Soilcrete®-metoden kan mørtelblandede aflejringer produceres i stort set ethvert design og enhver dimension til en bred vifte af formål. Ud over de klassiske anvendelsesområder til understøbning og tætning af bund i byggegruber, egner denne fremgangsmåde sig også til produktion af støttemure eller til fremstilling af vandtætte forseglinger eller større grundvandsbarrierer fx. til begrænsning af forurening. Da injektion foretages via et borehul, kan Soilcrete® i mange tilfælde endda bruges under allerede eksisterende konstruktioner.

Funktion

Soilcrete® jet grouting metoden skal forstås som en cementstabilisering af jorden. Ved hjælp af en energirig skærestråle med udgangshastigheder ≥100 m/s af vand eller cementopløsning, som også kan fremføres med luft, skæres eller eroderes området omkring borehullet.

Den eroderede jord omordnes og blandes med cementopløsningen. Blandingen skylles delvist delvist tilbage til toppen af borehullet gennem det rum der er skabt mellem jet grouting stænger og borehullets væg. Der kan fremstilles elementer i forskellige geometriske former. Jetstrålens erosionsbredde i jorden afhænger af jorden, fremgangsmåden og den anvendte væske og kan blive helt op til 4,5 meter i de rette jordbundsforhold.

Når Soilcrete®-mørtelen er hærdet, har den statisk brugbare egenskaber. I modsætning til konventionelle metoder til jordstabilisering, anvendes Soilcrete® til stabilisering og forsegling af alt fra løse sten til ler. Dette gælder også for alt fra blandet jord og skifter til organiskholdige aflejringer.

Soilcrete® virker i jorden, afhængigt af opgaven, som en stabiliserings- eller forseglingsenhed. Kombinationer af de to egenskaber benyttes i stadigt større omfang.

Soilcretens® styrke bestemmes ud fra typen og mængden af cement-andelen og de resterende jordandele/-typer i Soilcrete®-massen. Soilcretes® forseglingeffekt mod vandgennemtrængning opnås vha. en passende opløsningsrecept, eventuelt med tilsætning af bentonit.

Fordele

Fordele ved brug af Soilcrete®-metoden

  • fremstilling af fast og/eller særligt kompakte mørtelelementer i jorden af næmest enhver dimension
  • kan også bruges under eksisterende bygninger

Oplysninger om planlægning og udførelse

Download tilladelsen fra "Institute für Bautechnik": Tilladelse til Soilcrete®-metoder (2,3 MB)