Anvendelse

Soilfrac®-metoden er blevet brugt med succes af Keller i årtier, til at reducere sætningsskader ved tunnelarbejder og tilbageførsel af bygningsforskydninger eller sætninger.

Det at tilbageføre skråtstående bygninger i vater, har, lige siden det skæve tårn i Pisa, været teknisk spektakulære opgaver - også hos os. Ofte rækker en delvis oprejsning dog, for at genoprette funktionaliteten og det æstetiske indtryk af bygningen permanent.

Soilfrac®-metoden til sætningsminimering ved tunnelarbejder
Soilfrac®-metoden til sætningsminimering ved tunnelarbejder
Funktion

Soilfrac®-metode

Ved denne metode indbygges der først sleeve pipes (ventilrør) i det jordareal, der skal behandles. Derefter kan et værktøj, for enden af en fleksibel grout injektions slange, indføres i sleeve pipes ud til den ønskede enkelte ventil, hvorfra der injiceres med et forudbestemt volumen grout.

Denne proces gentages i flere injektionsfaser, således at der efter forinjektion og forspænding af jorden, kan udføres målrettede løft af jorden. Vha. denne metode, åbnes der revner i jorden (fracs) hvor grout (injektionsmørtel) trænger ind og hærder. Ved gentagen påvirkning kan enhver jordbund forbedres og et kontrolleret løft kan påbegyndes.

Soilfrac-metoden kan bruges til rehabilitering af jordbunden, hvor begyndende sætninger skal stoppes, hvor natur- eller menneskeskabte deformationer af jorden har fundet sted, hvor påvirkninger fra minedrift pågår, hvor der ikke findes bæredygtig jord eller hvor dele af en konstruktion skal løftes.

Fordele

Fordele ved Soilfrac®-metoden

  • Præcise løft af bygninger eller bygningsdele ifm. retablering efter sætningsskader
  • Forebyggelse og minimering af sætninger ifm. fx. tunnelbyggeri eller belastningsforøgelser

Oplysninger om planlægning og udførelse

En af Soilfrac®-metodens vigtige anvendelsesområder er beskyttelse af bygninger mod sætninger fra tunnelbyggerier eller minedrift.
Denne metode blev første gang anvendt af Keller i 1985 i Tyskland, ifm. et metro-projekt i Ruhr-området.