Andre jordforbedringer
Andre jordforbedringer

Andre jordforbedringer

Anvendelse

Stabiliseringspæle (STS) bruges især til fundamenter i byggerier med små og mellemstore belastninger. Eftersom pælene sædvanligvis fremstilles med relativt små afstande, egner de sig til fundering af selv tynde bundplader. De viser især deres fulde styrke i vanskelige jordlag fra lille til mellemstor dybde. Når de anvendes i områder hvor der er skrånende jordlag, er de i stand to at reducere sætninger til en minimum.

Funktion

Deres virkemåde er baseret på en belastningsoverførsel fra jorden til de stabiliserende pæle, som er beskrevet i "Merkblatt für die Herstellung, Bemessung und Qualitätssicherung von Stabilisierungssäulen zur Untergrundverbesserung" (Folder om fremstilling, design og kvalitetssikring af stabiliseringspæle til forbedring af undergrunden). Det er muligt at bruge stabiliseringspælene i jordlag med både høj og lav bæreevne.

I første omgang føres en stang ned til den nødvendige dybde i jorden, hvorefter tilslaget kan vælges frit ift. de eksisterende jordbundsforhold. Derefter trækkes stangen tilbage, mens der tilføres en tørstofrig mørtel. Denne er på grund af sin konsistens og partikelstørrelse i stand til at fortrænge jorden sideværts.

Stabiliseringspæle
Stabiliseringspæle
Fordele

Fordele ved stabiliseringspæle

  • lav vibrations ved fremstilling ved boring
  • ingen fjernelse af jord ved fremstilling ved ramning
  • velegnede til koncentreret overførsel af laster ved fundamenter samt jordforbedring under bundplader.

Oplysninger om planlægning og udførelse

Information om planlægning og udførelse af stabiliseringspæle findes i ""Merkblatt für die Herstellung, Bemessung und Qualitätssicherung von Stabilisierungssäulen zur Untergrundverbesserung" (Folder om fremstilling, design og kvalitetssikring af stabiliseringspæle til forbedring af undergrunden) fra German Geotechnical Society (Deutschen Gesellschaft für Geotechnik)