Anvendelse

Naturligt forekommende lag eller udlagt sand og grus er ofte for løst og for inhomogent til brug i byggeriet. Gennem en undergrundsforbedring vha.

Vibroflotation procedure, kan en sådan undergrund, hurtigt, økonomisk og pålideligt, komprimeres således at der kan bygges på den.

Funktion

Vibro compaction (Vibrationskomprimering)

Vibro compaction metoden er baseret på den effekt, der opstår vha. dybdevibratorens vibrationer og friktionen mellem de aflejrede jordpartikler samt de tilgængelige poremellemrum, der vha. tyngdekraften falder sammen og pakkes til det det tættest mulige underlag.

Afhængigt af jordbundsforholdene og omfanget af sammenpakningen sker der en volumenreduktion.

Fordele

Fordele ved vibrationskomprimering

  • hurtig, økonomisk og pålidelig
  • ingen omfattende jordarbejder eller dybe fundamenter
  • særligt økonomisk design af fundamenter og bundplader

 

Oplysninger om planlægning og udførelse

Ved hjælp af planlægning og passende opsætning, kan undergrunden i komprimeres i ethvert omfang. Den bedst mulige opsætning af komprimeringspunkter fastslås vha. forsøg, hvor forskellige placeringer og procedurer testes. Som opfinder af dybdevibrationsteknologien har vi naturligvis stor erfaring med at skabe det optimale tekniske og økonomiske fundament.