Anvendelse

Blandede og finkornede jordarter har ofte en utilstrækkelig bæreevne og stivhed. Overstiger de finkornede andele ca. 5%, kan der ikke længere forventes en tilstrækkelig egenkomprimering. Derefter bliver vibro replacement (vibrationskomprimering) en relevant metode. Denne procedure er også velegnet til forbedring af grovkornede aflejringer fra murbrokker, slagger eller overliggende lag.

Et særligt anvendelsesområde er vibrationsdrænpæle. Pælene virker i dette tilfælde som et dræn for f.eks. at sikre hurtigere sætningsudvikling.

Funktion

Vibro replacement

I de fleste tilfælde benyttes en såkaldt "bottom feed vibrator", hvor grovkornede materialer føres til spidsen af vibratoren ved hjælp af trykluft. Riggene og mæglerne som er designet af Keller, muliggør et yderligere tryk ved nedsænkningen og komprimeringen med vibratoren.

I vibro replacement compacting anvendes metoden i vekslende trin. Det grus og ral som nedføres gennem vibrationskomprimeringen presses enten sammen eller sideværts ud i undergrunden. På denne måde opstår der replacement columns (stone columns), der bærer belastningerne i kombination med den øvrige jordbund. Produktionsparametrene registreres digitalt i enheden.

Fordele

Fordelene ved vibro replacement

  • ingen integration i den bærende jord er nødvendig
  • normalt ingen flytning af jord (vigtigt ved forurenet jord)
  • særligt økonomisk design af fundamenter og bundplader

Oplysninger om planlægning og udførelse

Undergrundsteknisk behandles en forbedret jord, der er komprimeret vha. vibro replacement, som normal, tilstrækkelig bærende og deformationsbegrænset jordbund.