Denne webside ("websiden") er websiden for [virksomhed] ("[virksomhed]", "os" eller "vi").

Læs venligst disse vilkår og betingelser for brug af websiden nøje igennem, da du ved at bruge den samtykker med at være bundet af dem. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i brugsvilkårene på ethvert tidspunkt, og vi vil underrette om eventuelle ændringer her. Det anbefales at læse brugsvilkårene med jævne mellemrum, da det antages, at du har accepteret ændringerne, hvis du fortsætter med at bruge websiden efter at de er blevet annonceret.

Hvis du ikke samtykker med disse brugsvilkår, må du ikke bruge websiden på nogen som helst måde.

Oplysningerne på denne webside er fra os og, hvor det er indikeret, af visse tredjeparter. Vi stræber os for at sikre, at oplysningerne på websiden er præcise på tidspunktet for annonceringen og når de med jævne mellemrum opdateres, men vi kan ikke garantere eller blive holdt ansvarlige for deres nøjagtighed eller betimelighed, og vi kan ændre oplysningerne på ethvert tidspunkt uden forudgående meddelelse. Du må ikke tage oplysningerne på websiden for givet, og du anerkender, at du skal tage passende tiltag til at bekræfte oplysningerne, inden du handler derefter.

Vi publicerer websiden "som den er" uden nogen som helst garanti, udtrykkeligt eller implicit, for at websiden fungerer, nøjagtigheden af oplysningerne eller produkter eller produkter, som der refereres til på websiden (så vidt som sådanne garantier kan være udelukket ifølge den relevante lovgivning), og i den udstrækning, som det er tilladt ifølge loven, er vi ikke ansvarlige for noget som helst tab eller skader, enten direkte eller indirekte (herunder, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte tab af profit), efterfølgende, specielle eller på anden måde tilfældig, som kan opstå fra brug af websiden, uanset hvordan.

Oplysningerne på websiden, eller tilknyttede websider, er ikke en invitation til at investere i aktier eller andre værdipapirer, eller nogen som helst andre produkter, eller handel med disse eller indgå en kontrakt med Keller Group plc eller nogen som helst anden virksomhed. Du må ikke stole på oplysningerne i forbindelse med enhver beslutning vedrørende investering. Du bør altid søge passende professionel rådgivning i relation til disse oplysninger.

Du kan ikke tage tidligere præstationer af Keller Group plc eller enhver anden virksomhed, som der refereres til på websiden, som værende retningsgivende for dens fremtidige præstationer. Priserne på aktier og indtægterne fra dem (dividende) kan gå ned såvel som op, og investorerne kan muligvis ikke genindvinde deres oprindelige investering.

Enhver reference til noget produkt eller tjeneste, som er blevet eller vil blive leveret af os eller enhver anden virksomhed, er ikke et løfte om, at disse produkter eller tjenester vil være tilgængelige til ethvert tidspunkt. Der kan blive foretaget ændringer eller forbedringer på sådanne produkter til ethvert tidspunkt uden forudgående meddelelse.

Copyright over design og arkitektur af websiden ejes af Keller Group plc. Vi har copyright over indholdet på websiden, undtagen hvor andet er angivet af en tredjeparts meddelelse om copyright. Billeder, varemærker og andre mærker er også beskyttet af andre love om intellektuelt ejerskab, og må ikke gengives eller anvendes på nogen måde uden skriftlig tilladelse af deres respektive ejere. Medmindre det er specielt forbudt ifølge en meddelelse på hvilken som helst side, må du udskrive en kopi af dele af websiden, som du behøver til personlig brug, forudsat, at de relevante oplysninger om copyright og/eller ansvarsfraskrivelse vedlægges. Al anden brug er forbudt.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet af enhver anden webside fra hvilken du er kommet til websiden eller til en webside, som du kan komme til fra websiden, og vi kan ikke blive holdt ansvarlige for ethvert tab eller skader, som opstår herfra.

I det omfang, at en retsmyndighed i den kompetente jurisdiktion erklærer hvilken som helst del af disse brugsvilkår for ugyldig, imod lovgivningen eller umulig at håndhæve, skal denne del udelukkes fra de resterende vilkår, som alle forbliver gyldige i henhold til lovgivningen.