Bygningsfundering
Bygningsfundering

Både til nye og eksisterende bygninger tilbyder vi dig den bedste løsning til at opnå en permanent sikker fundering

Byggegruber
Byggegruber

Selv når det er særligt trangt og kompliceret, drager du fordel af vores store udvalg af afstivningssystemer

Geomåleteknik
Geomåleteknik

Især ved specielle anlægsarbejder på eller i nærheden af eksisterende bygninger er vores præcise målesystemer uundværlige

Grundvandstætning
Grundvandstætning

Når opgaven er at få flydende grundvand under kontrol – permanent eller midlertidigt – stiller vi den passende løsning til rådighed

Hulrumsfyldninger
Hulrumsfyldninger

Ikke kun pga. tidligere grubedrift, men også på grund af helt naturlige processer kan der opstå hulrum i funderingen, hvilket kan udgøre en alvorlig fare