Ofte skal jorden bearbejdes, før den kan bære bygningers vægt eller holde til andre belastninger, som indvirker på den. Jordforbedring, pælefundamenter, understøbning eller opfyldning - sammen med os finder du altid den optimale løsning.