Har et projekt behov for bygningsovervågning for at kunne iagttage sætninger, jordforhold, vibrationer etc., så udarbejder vi et instrumenteringsskema og stiller softwaren til rådighed for at indsamle disse oplysninger og vise dem i et brugervenligt format.