Ofte betyder større anlægsarbejder også arbejde under grundvandspejlet. Vi har flere gennemprøvede metoder til rådighed til at kunne garantere en permanent eller midlertidig beskyttelse mod indtrængende vand.