Hvis der er hulrum i undergrunden, er der fare for jordskred. Det forekommer især i områder, hvor der tidligere var eller stadig er grubedrift. Hulrum kan dog også have geologiske årsager, som for eksempel i karstlandskaber. I hvert fald kan en hulrumsfyldning fjerne faren for jordskred på byggegrunde, uafhængigt af deres anvendelse.