Keller Funderingsteknik planlægger og udfører geotekniske løsninger for industribyggeri til en god pris.

Sektorspecifikke udfordringer

Vi bevarer overblikket over situationen gennem hele byggefasen og sørger for, at arbejdet skrider sikkert og effektivt frem. Dermed forstyrrer vores tilstedeværelse ikke din igangværende drift
Med vores metoder kan vi overholde lave sætningstolerancer, da vi anvender specialudstyr, som arbejder inden for disse tolerancegrænser
Arbejde på industri- og produktionsfaciliteter skal ofte gennemføres på meget trang plads. Vores medarbejdere arbejder under sådanne indskrænkede pladsforhold med udstyr, der er specielt udviklet hertil
På kort tid kan vi indrette vores byggepladser til at udføre det nødvendige arbejde. På den måde kan du hurtigt sætte dine produktionsfaciliteter i drift igen