Keller er overalt aktivt involveret i forbedringer af infrastrukturen. Til både transportforbindelser, vejarbejde, jernbanetrafik, tunneler og forsyningsledninger tilbyder vi geotekniske løsninger, der lever op til de mange forskellige projekters individuelle krav.

Sektorspecifikke udfordringer

Takket være vores geotekniske byggeløsningers effektivitet sparer bygherrerne ofte penge og kan dermed aflaste budgetterne
Den tilbudte løsning skal altid være i overensstemmelse med de projektspecifikke betingelser, f.eks. trange pladsforhold
Vi tilbyder komplette løsninger, som også er velegnede til partnerskaber som f.eks. Public-Private-Partnerships (PPP)