Keller Funderingsteknik tilbyder geotekniske løsninger til erhvervssektoren. Vi hjælper dig både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger.

Sektorspecifikke udfordringer

Jordforbedring anvendes til fundering af bygninger, hvor jorden ikke har en tilstrækkelig bæreevne
Eksisterende bygninger, hvor der er opstået sætninger eller skævvridninger, kan stabiliseres, understøbes eller hæves, hvorved forstyrrelsen af din forretningsdrift holdes på et absolut minimum
Hvis pilotering er nødvendig, kan vi internt udarbejde en skræddersyet løsning til det pågældende projekt og efterfølgende føre den ud i livet
Vi arbejder effektivt for at afslutte vores arbejde inden for tidsplanen, så det efterfølgende byggeri kan påbegyndes til tiden