Jordfordbedringer
Jordfordbedringer

Fundamentoptimeringer kan øge jordens bæreevne, reducere sætninger og forbedre næsten alle undergrundstypers mekaniske egenskaber

Keller rig building a diaphragm wall for earth retention
Indfatnings- og støttevægge

Forseglings- og støttemure bruges i talrige geotekniske anvendelser, til sikring af skrænter, skråninger og byggegruber. Ofte kombineres flere teknikker på samme tid.

Groutingmetoder (injektion)
Groutingmetoder (injektion)

Injektioner anvendes til at komprimere eller tætne undergrunden. Ved metoden skelner man mellem injektioner med eller uden dræning af underbunden. De kan anvendes både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger

Pælefundamenter
Pælefundamenter

Pælefundamenter er nødvendige, hvis en blød jord kun kan holde til lave belastninger, eller hvis der skal placeres ekstra belastninger. Det kræver egnede elementer for at kunne overføre belastningen til dybereliggende, mere faste jordlag eller klipper