Slidsevægge er konstrueret ved hjælp af en cement- og betonitblanding for at frembringe en underjordisk barriere med lav gennemtrængelighed.

Anvendelse

Oprettelse af barrierer for grundvandsstrøm
Indkapsling af forurenet grundvand og afløbsvand
Forhindring af den laterale migration af gas
Typisk installeret til dæmningskontrol, oversvømmelseskontrol og deponeringsanlæg

Metodeforløb

En cut-off slidsevæg eller bentonitrende udgraves typisk ved hjælp af en rendegraver, mens en cement-  og bentonitblanding samtidig pumpes ned i graven til dybder på over 25 m. Når slidsevæggen er hærdet, giver den en permanent lav gennemtrængelighed mod grundvand og afløbsvand. Hvor gasmigration er et problem, anbringes en membran i højdensitetspolyethylen i væggen. Panelerne i væggen er fobundet med et interlock-system.  

Fordele

Hurtig opsætning
Billig løsning til barrierer med lav gennemtrængelighed
Gennemtrængelighed 1x10-9 m/sek.
Modstandsdygtig over for en række tungmetaller og organiske forurenende stoffer, herunder flygtige organiske forbindelser (VOC), kulbrinter, diesel, opløsningsmidler og tjære

Kvalitetssikring

Keller har årtiers erfaring med installation af slidsevægge over hele verden. En specielt udviklet blanding kombineret med en streng kvalitetskontrol sikrer konsistens og et produkt, der er installeret og designet til at holde længe. Prøver fra toppen og bunden af grøften udtages dagligt, og der kan udføres en række tests inklusive sætmål, specifik tyngdekraft, udluftning, forskydningsstyrke og pH.