Den dybe cementstabilisering af jorden, også kaldet Deep Soil Mixing (DSM), forbedrer jordens egenskaber takket være blandingen med bindemiddelopløsning.

Dybde cementstabilisering af jorden

Anvendelse

Fundering af alle slags bygninger
Lodret tætning af jordlegemer, for eksempel i tilfælde af forurenet grundvand
Støtte- og udgravningsvægge
Hældningsstabilisering

Metodeforløb

Via en boremaskine føres en blander i jorden, mens bindemiddelopløsningen pumpes igennem det hule borerør. Jordbunden blandes dermed med bindemidlet helt ned til den ønskede dybde. Jorden blandes yderligere, når værktøjet trækkes tilbage til overfladen. På denne måde kan der oprettes individuelle søjler, rækker med overskårne søjler eller store cementstabiliserede jordblokke.

Fordele

Lav støj og lav vibration
Ressourcebesparende, da den omgivende jord udnyttes
Meget alsidig og fleksibel
Stort set ingen overskydende jord, som skal bortskaffes

Kvalitetssikring

Kvaliteten kontrolleres og sikres vha. fremstillingsprotokoller og med resultaterne af laboratorie- og feltforsøg. Der tages sædvanligvis materialeprøver fra de frisklavede søjler til testformål. Derudover kan der tages borekerner fra prøvesøjler for at undersøge søjlernes ensartethed og stivhed. Valget af egnede testmetoder afhænger i sidste ende af formålet og de påkrævede egenskaber af cementstabiliseringen af jorden.