Wet soil mixing, også kendt som DSM, Deep Soil Mixing, forbedrer egenskaberne af løs jord ved mekanisk at blande det med cementholdigt bindemiddel.

Anvendelse

Vej- og jernbanedæmninger
Understøttelse af bånd-, enkelt- og pladefundamenter
Brostøtter og -anlæg samt vindmøllefundamenter
Opbevaringssystemer og gravearbejde
Skråningsstabilisering
Diger, cut-off-vægge og gennemsivningsbarrierer
Jordforbedring og lokalrensning med massestabilisering
Indkapsling og immobilisering af forurenende stoffer

Metodeforløb

Et kraftigt bor fremfører et blandeværktøj, mens bindemiddelopslæmning pumpes gennem det forbindende borestål, så jorden blandes på den ønskede dybde. Yderligere blanding af jorden afsluttes, når værktøjet trækkes tilbage til overfladen. Bindemidlet sprøjtes ind gennem et tilførselsrør, der er fastgjort til armen.
Denne proces konstruerer individuelle jordbetonsøjler, rækker med overlappende søjler eller 100% massestabilisering, alt sammen med en ønsket styrke og stivhed.  

Fordele

Lavt støjniveau og vibrationsfri
Miljøvenlig, da der anvendes lettilgængelige materialer
Næsten intet udgravningsmateriale
Arbejdet kan udføres ved lave temperaturer
Økonomisk
Kan erstatte dyrere metoder for dyb fundering
Fleksibel anvendelse
Reducerer byggetiden

Kvalitetssikring

Kvaliteten kontrolleres og sikres gennem søjleinstallationsprotokoller og resultaterne af relevante laboratorie- og feltverifikationstests. Hver søjle er forsynet med en kort-log, der typisk omfatter: elementidentifikation, blandingsværktøjsoplysninger, blandedybde, blandetid, opslæmningspecifikation, injektionsstrømningshastighed og -tryk, samlet volumen af den anvendte opslæmning, blandingsværktøjets hastighed og omdrejningstal under gennemtrængningen samt tilbagetrækningen og akslens drejningsmoment.

Blandingsenergien og bindemiddelindholdet beregnes ud fra denne information for at opfylde designkravene.

Prøver af stabiliseret jord til testformål tages normalt fra friske søjler med en våd prøve. 
Avanceret kerneboring og andre feltprøvningsmetoder kan også bruges til at tage prøver og til at inspicere kontinuiteten, ensartetheden og stivheden i DSM-pæle. Valg af egnede verificeringsmetoder afhænger af deres relevans, nøjagtighed og anvendelighed i forhold til formålet og mønsteret for jordbehandling og designegenskaber af den stabiliserede jord.