Med injektionskomprimering forbedres det bærende potentiale af rullende og finkornede jordarter, som efterfølgende lagres løst til medium tæt. Som et resultat øges byggegrundens belastningspotentiale, f.eks. i forbindelse med tilbygninger.

Injektionskomprimering

Anvendelse

Forbedring af eksisterende fundamenter
Stabilisering af jordbunden
Minimering eller udbedring af sætninger
Forøgelse af bæreevnen

Metodeforløb

Ved injektionskomprimering presses der typisk en stiv eller plastisk injektionsmørtel ind i jorden. Den spreder sig i jordbunden som en forholdsvis homogen masse og skaber dermed ideelle, sfæriske injektionslegemer. Den omkringliggende jord fortrænges på injektionsstedet og komprimeres således. I modsætning til andre injektionsteknikker trænger mørtelen ikke ind i jordens porer (som ved klassisk injektion), og der dannes heller ikke lokale revner (som ved Soilfrac®-metoden).

Fordele

Vibrationssvag fremstilling
Kan også udføres under eksisterende bygninger
Kan også udføres under forhold med begrænset plads (f.eks. i bygninger)

Kvalitetssikring

Keller tilbyder komplette løsninger til udførelse af injektionskomprimering. Under injektionskomprimeringen sker der automatisk registrering og overvågning af tryk og mængde samt evt. deformationer på jordoverflade og bygninger. Komprimeringssuccesen kan demonstreres ved sammenligning af resultater af prøver, der er gravet før og efter udførelse af injektionskomprimeringen.