Soilfrac®-metoden anvendes af Keller til at minimere sætningsskader ved tunnelbyggeri og retablering af bygningers sætningsskader.

Soilfrac©-metode

Anvendelse

Løft af bygninger eller bygningsdele ifm. retablering efter sætningsskader.
Til at kompensere for sætninger ved tunnelbyggeri i byen

Metodeforløb

Ved gentagen udførelse af injektionsforløbet forspændes jorden, således at målrettede løft af jorden er mulige.

Fordele

Kan som regel udføres udefra uden at forstyrre bygningsområdet
Styring af løfteforløbet ved hjælp af et automatisk overvågningssystem
Præcise løft af bygninger eller bygningsdele

Kvalitetssikring

Keller tilbyder komplette løsninger til planlægning og implementering af Soilfrac®-metoden. Baseret på mange års erfaring er der udviklet avancerede borings- og computerassisterede injektions- og målesystemer, der automatisk overvåger og dokumenterer injektionsprocessen.