Mikropæle er små borede pæle med en diameter på under 30 cm (ifølge DIN EN 14199), der næsten udelukkende fordeler deres belastning til den omgivende jord via overfladefriktion.

Mikropæle

Anvendelse

Fundering og efterfundering af nye og eksisterende bygninger
Forebyggelse af bundpladers og forseglingspladers opdrift

Metodeforløb

Støtteelementerne til mikropælene kan indstilles enten i et tidligere boret hul og derefter presses med cementopløsning eller fremstilles som et selvborende støtteelement med grouting. Diameteren af presseværktøjet samt tværsnittet af støtteelementet skal tilpasses de respektive statiske specifikationer og geologiske grænsevilkår. Som stålbærende elementer bruges enten faste stænger eller hule stænger som selvborende anker.

Da mikropæle fremstilles med relativt små og lette boremaskiner, er de ofte den teknisk og økonomisk set bedste løsning, især ved mindre byggeprojekter. Produktionen giver relativt lav støj og få vibrationer, og de kan derudover udføres selv under trange pladsforhold. Derfor anvendes mikropæle ofte til genfundering af eksisterende bygninger (for eksempel ved renoveringer).

Pælenes bæreevne er afhængig af mikropælens diameter og det indstillede stålstøtteelement. Der kan tåles træk- og trykbelastninger på op til 1.500 kN. For at optage vandrette belastninger kan pælene arrangeres i en vinkel.

Fordele

Afledning af tryk-, træk- eller vekselbelastninger
Kan installeres under trange pladsforhold
Udføres med relativt små og lette boremaskiner
Meget lave støj- og vibrationsniveauer

Kvalitetssikring

Keller har lang erfaring med udførelse af mikropæle under forskellige jordbundsforhold. Keller råder her over adskillige resultater af pæletestbelastninger, som er udført på mikropæle. Derudover tilpasses hvert projekt individuelt efter de respektive grænsevilkår efter aftale med vores tekniske kontor.