Med denne teknik produceres søjler af grus eller knust sten med en vibrator. Metoden blev udviklet af Keller og er siden blevet brugt i tusindvis af projekter.

Pælefundamenter

Anvendelse

Reduktion af bygningssætning
Forøgelse af bygningsgrundens belastningskapacitet og dermed mulig reduktion af fundamentets størrelse
Forøgelse af vandpermeabilitet
Hældningsstabilisering
Muliggørelse af simpel fundering

Metodeforløb

I de fleste anvendelser bruges en hul vibrator, hvor grovkornet tilsætningsmateriale vha. trykluftsstøtte kommer ud fra vibratorspidsen. De af Keller udviklede støttelarver/maskiner muliggør udøvelsen af ekstra tryk, når vibratoren sænkes, og jorden komprimeres.

Det grus eller de skærver, der kommer ud af vibratorenden, komprimeres under trykket og forskydes sidelæns i jorden. På denne måde opstår der komprimerede stensøjler, som i forbindelse med jorden afleder belastningerne. Fremstillingsparametrene registreres digitalt i enheden.

Produktvarianter inkluderer komprimerede betonsøjler, hvor beton presses ned i jorden via vibratoren, samt forberedte mørtelsøjler, hvor gruset blandes med en cementopløsning.

Fordele

En fleksibel byggegrundsforbedringsmetode, der kan tilpasses en lang række jordbundsforhold og fundamentkrav
Omkostningseffektiv løsning til forbedring af byggegrunden
Kan udføres på næsten alle dybder
Hurtig udførelse, så efterfølgende byggearbejder kan påbegyndes hurtigt derefter
Særlig økonomisk opmåling af fundamenter og bundplader
Miljøvenlig pga. anvendelse af naturlige og lokalt tilgængelige materialer
Meget lav lydstyrke og kun svage vibrationer
Under proceduren behøves der som regel kun at blive fjernet meget lidt jord

Kvalitetssikring

De vibratorer, vi bruger, er ekslusivt udviklet og produceret af vores egen udstyrsproducent og anvendes udelukkende af Keller-virksomheder.

Med vores egen software til produktionskvalitetsstyring kan vi registrere og analysere data i realtid og kontrollere den udførte jordbundsforbedrings ydeevne.

Under udførelsen protokolleres der som regel en række produktionsparametre, deriblandt dybde, strømstyrke, sænkningskraft, hæve- og sænkerækkefølge, tid og dato samt elementnummer.