Rigid inclusions er en jordforbedringsmetode, hvor der bruges pæle med højt elasticitetsmodul, der føres gennem komprimerbare jordarter for at reducere sætningen og øge bæreevnen. 
Jordforbedringseffektiviteten afhænger af stivhedsforholdet mellem jorden og pælene. Belastning fra bygningen fordeles til jorden og pælene via en lastoverførselsplatform eller et stift fundament.
 

Anvendelse

Industri- og erhvervsbygninger
Vej- og jernbanedæmninger
Opbevaringstanke og -terminaler
Boligbygninger
Lagerbygninger
Offentlige bygninger
Industrigulve

Metodeforløb

Når arbejdsplatformen er forberedt, flyttes boreriggen på plads, og dataregistreringen starter. Generelt bruges en fortrængningspæl med gevind eller et vibrerende rør til at trænge ned til den ønskede dybde. Beton pumpes ud, når værktøjet trækkes opad. Betonen flyder ud af røret og understøtter boringen. 

Fordele

Tillader brugen af enkle fundamenter til at understøtte konstruktioner på komprimerbar jordbund
Øger bæreevnen på løs jordbund, selv ved høje belastninger
Reducerer sætninger meget effektivt (med en reduktionsfaktor i intervallet fra tre til otte)
Kan bruges i alle byggesektorer og anvendes til de fleste typer konstruktioner og jordbundstyper
Byggearbejdet kan i de fleste tilfælde starte umiddelbart efter jordforbedringen
Minimalt udgravningsmateriale

Kvalitetssikring

Elementerne, der anvendes ved metoden rigid inclusions, kontrolleres før, under og efter installationen for at sikre den højeste kvalitet af løsningen. Der kan udføres forskellige tests, herunder:

•    Prøvefelter til verifikation af pæleproduktionsparametre
•    Digital registrering og logning af udførelsesparametre
•    pælebelastningstest, trykstyrkeundersøgelser af pælemateriale og pælediameterverifikation

Testenes type og hyppighed varierer afhængigt af projektets størrelse og den geotekniske kontekst.