Sammenhængende pælevægge består af pæle, der er arrangeret på en sådan måde, at der er et mellemrum mellem pælene. Hvor det er nødvendigt, kan jorden mellem pælene stabiliseres under udgravningen ved enten at installere en støttemur af træ, der står foran den udgravede jord, eller ved at opbygge en forstærket sprøjtebetonvæg mod den udgravede jordoverflade. Alternativt kan injektionsgrouting udføres inden udgravningen for at få jorden mellem pælene til at størkne.

Anvendelse

Stabilisering af skråninger
Støttevægge
Støtte til udgravninger

Metodeforløb

Sammenhængende pælevægge, der fastholdes af ankre eller afstivningssystemer, understøttes ofte af en strækbjælke for at fordele belastningerne (og forhindre, at ankre/afstandsholdere stikker gennem udfyldningen) og som en afbødende foranstaltning, for det usandsynlige tilfælde, at et anker/afstandsholder ikke kan tåle belastningen. Denne strækbjælke kan konstrueres som en armeret betonbjælke, der støbes mod pælevæggen eller ved hjælp af stålprofiler, der fastgøres til pælene og ankre/afstivningssystemer.

Fordele

Begrænset belastning fra de omgivende konstruktioner
Færre vibrationer under opførelsen

Kvalitetssikring

Vi bruger den nyeste teknologi, de nyeste testmetoder og protokoller, der er udviklet gennem mange år for at sikre vores pælevægges placering, vertikalitet og bygningsmæssige integritet.