En sekant pælevæg består af overlappende pæle til dannelse af en indfatningsvæg, hvorved der opnås den påkrævede vandtæthed. Konstruktionen kan indbefatte indvendig afstivning eller forankring, som kan give yderligere stabilitet

Anvendelse

Stabilisering af skråninger
Støttevægge
Muliggørelse og støtte af udgravninger
Vandafgrænsning

Metodeforløb

Sekant pælevægge består af armerede eller ikke-armerede pæle. Armeringen kan foretages ved montering af ameringskurve og stålprofiler.
Sekant pælevægge, der er fastholdt af ankre eller indvendige afstivningssystemer, understøttes ofte af en strækbjælke for at fordele belastningerne (og forhindrer, at forankringen/afstiveren punkterer pælen) og som en forebyggende foranstaltning for det usandsynlige tilfælde, at et anker/en afstiver ikke kan tåle belastningen. Denne strækbjælke kan konstrueres som en armeret betonbjælke, der er støbt mod pælevæggen, eller ved hjælp af stålprofiler, der fastgøres til pæle og ankre/afstivningssystemer.

Fordele

Kan opføres under en lang række jordbundsforhold.
Meget lidt deformation og sætning på ydersiden
Kan tåle høje belastninger fra de omgivende strukturer
Færre vibrationer under opførelsen

Kvalitetssikring

Vi bruger den nyeste teknologi og de nyeste testmetoder og protokoller, der er udviklet gennem mange år for at sikre vores pælevægges placering, vertikalitet og bygningsmæssige integritet.