In sito støbte spiralformede betonpæle fremstilles vha. et spiralbor. Med denne metode kan der opnås en højere boreevne end med indkapslede borede pæle.

Skruepæle (SOB-pæle)

Anvendelse

Funderinger
Sikring af byggegruber
Hældningsstabilisering

Metodeforløb

In sito støbte spiralformede betonpæle fremstilles vha. et gennemgående og konstant drejende spiralbor. Efter at spiralboret har nået den ønskede dybde, trækkes det op, og på samme tid installeres pælebetonen via borerøret på spiralboret ved hjælp af en betonpumpe. Ameringskurven sættes derefter i den stadig friske pælebeton. Under hele fremstillingsforløbet gennemføres den nødvendige stabilisering af borehullet vha. den jord, der er i spiralløbet.

Fordele

Absorption af tryk-, træk- og vandrette belastninger
Kan udføres i næsten alle jordbundstyper
Vibrationssvag pælefremstilling
Uafhængigt af grundvandsniveau

Kvalitetssikring

Hos Keller er alle boremaskiner udstyret med avancerede instrumenter, der overvåger og registrerer alle produktionsparametre. Dette omfatter blandt andet boredybde, spiralborets indtrængnings- og trækhastighed, støbningstrykket og den anvendte mængde beton.

Der oprettes en protokol for hver enkelt pæl med pælefremstillingsparametre samt dato og klokkeslæt.

Kvalitetssikringen kan derudover omfatte materialetestning, tests af pæleintegritet og pælebelastningstests.