In situ støbte betonborepæle anvendes til at aflede meget høje bygningsbelastninger ved minimale omformninger. De anvendes til sikring af byggegruber ved fremstillingen af tangentielle og sekant vægge af borede pæle.

Borede pæle i insitubeton

Anvendelse

Dyb fundering ved meget høje belastninger
Sikring af byggegruber som væg af borede pæle, i givet fald med rygforankring eller afstivning
Sikring af skrænter

Metodeforløb

Ved fremstillingen af in situ støbte betonborepæle sænkes der først et midlertidigt foringsrør med et roterende borehoved på en roterende boremaskine eller en foringsmaskine ned i jorden. I mellemtiden bores jorden ud inde i foringsrøret med en boremaskine, og den overskydende jord transporteres ud. Når den ønskede dybde er nået, installeres armeringen, og derefter støbes pælen. Rørledningen trækkes gradvist ud, mens betonniveauet i røret stiger.

Fordele

Meget høj bæreevne
Kan fremstilles i næsten alle jordtyper
Lav grad af deformation af pælehovedet
Vibrationssvag fremstilling

Kvalitetssikring

Til kvalitetssikring står der forskellige metoder til rådighed, såsom statisk og dynamisk pælebelastningstest samt integritetskontrol. Derudover udarbejdes der en separat protokol for hver boret pæl.