Med denne teknik udgraves lodrette paneler under stabiliserende cement- og bentonitopblanding ved hjælp af mekaniske/hydrauliske grabbe eller skæreværktøj til at etablere en dyb rende

Anvendelse

Perfekt i trange områder, eller hvor udgravningsdybden er meget dyb og ellers ville kræve udgravning af meget større jordmængder for at give stabile skråninger
Især velegnet til dybe kældre, underjordiske jernbanestationer, tunnelforbindelser, pumpestationer og lignende
Understøttelse af åbne udgravninger
Oprettelse af barrierer for grundvandsstrøm
Tilvejebringelse af bærende elementer

Metodeforløb

Slidsevægge er konstrueret ved hjælp af greb eller skærere for at skabe en smal rende i jorden. Renden (slidsen) understøttes af en særligt fremstillet cement- og bentonitopblanding. Generelt er slidsevægge konstrueret af armeret beton, selvom der også kan anvendes uarmerede vægge. Samlinger i tilstødende paneler dannes ved hjælp af enten en over-cut (sekant) teknik eller via midlertidige stop-ender.
Vi tilbyder slidsevægge i en række tykkelser fra 450 til 1500 mm, som kan udgraves til dybder på 100 m.

Fordele

Kan installeres tæt på eksisterende konstruktioner og i begrænset frihøjde
Kan bruges i kombination med top-down-konstruktion.

Kvalitetssikring

Keller har et stort udvalg af specialiseret vægudgravnings- og konstruktionsudstyr til at færdiggøre alle typer slidsevægge og bærende elementer (LBE-konsolbjælker).