Med Soilcrete®-metoden (indblæsning af cementmørtel) kan man producere former i stort set ethvert design og enhver dimension til en bred vifte af formål. Det er en af de mest økonomiske og alsidige metoder til konsolidering og forsegling af byggegrunden.

Soilcrete©-metode

Anvendelse

Understøbning af alle slags bygninger
Sikring af byggegruber
Forseglingsplader
Afstivningsplader
Forseglingsblokke ved tunnelbyggeri

Metodeforløb

Soilcrete®-metoden skal forstås som en cementstabilisering af jorden. Ved hjælp af en energirig skærestråle af vand eller cementopløsning, som også kan fremføres med luft, skæres eller eroderes området omkring borehullet, hvorefter den blandes med cementopløsning. Borerøret kan bruges til at fremstille Soilcrete®-legemer med mange forskellige geometriske former (fulde søjler, halvsøjler eller lameller). Jetstrålens erosionsbredde i byggegrunden afhænger af jorden, fremgangsmåden og den anvendte væske og kan blive op til 2,5 meter. Når Soilcrete®-mørtelen er hærdet, har den statisk brugbare egenskaber.

Afhængigt af anvendelsen og jordbundstypen opdeles Soilcrete® i tre forskellige metoder:

  1. Højtryksskæring med cementopløsning
  2. Højtryksskæring med cementopløsning af luft
  3. Højtryksskæring med cementopløsning af luft og vand

Ved denne metode spiller jorderodibilitet en vigtig rolle ved bestemmelsen af geometrien og styrken af Soilcrete®-legemet.

Fordele

Kan anvendes i næsten al slags jord fra ler til groft grus
Kan anvendes under forhold med begrænset plads og begrænsede arbejdshøjder, f.eks. i kældre
Fleksibel tilpasning til underjordiske hindringer som f.eks. forsyningsledninger
Kan også anvendes under eksisterende bygninger

Kvalitetssikring

Med mere end 40 års erfaring med Soilcrete®-metoden har Keller gennemført flest jet-grouting-projekter i verden – flere end noget andet firma. Løbende forskning og udvikling samt investeringer i vores udstyr har gjort os til nogle af de førende på markedet. Dette omfatter også den af Keller udviklede metode til bestemmelse af søjlediameteren kaldet Acoustic Column Inspector® (ACI®). For at sikre de højeste kvalitetsstandarder registreres alle produktionsparametre såsom dybde, tryk, strømningshastighed, træk- og rotationshastigheder elektronisk i realtid, og de dokumenteres og overvåges løbende under fremstillingsprocessen.