Stabiliseringspæle (STS) er relativt tynde og stive søjler, der fremstilles i blød jord for at reducere sætninger og øge bæreevnen.

Anvendelse

Meget fleksibel, kan også anvendes selv ved meget trange pladsforhold
Industrielle og kommercielle bygninger
Dæmninger til veje og skinner
Lagertanke og terminaler
Boligbygninger

Metodeforløb

I første omgang føres en stang ned til den nødvendige dybde i jorden, hvorefter tilslaget kan vælges frit ift. de eksisterende jordbundsforhold. Derefter trækkes stangen tilbage, mens der tilføres mørtel med højt faststofindhold. Denne mørtel er på grund af sin konsistens og partikelstørrelse i stand til at fortrænge jorden sidelæns.

Bygningens vægt fordeles over et belastningsfordelingslag eller et stift fundament på jorden og søjlerne.

Fordele

Tillader brugen af lave fundamenter til understøttelse af bygninger på komprimerbar jord
Øger bæreevnen på svag jordbund, selv ved tunge belastninger
Reducerer sætninger yderst effektivt
Kan anvendes i alle byggesektorer og ved de fleste typer bygninger og jordtyper
Lav jordekstraktion

Kvalitetssikring

Stabiliseringspælene (STS) kontrolleres under og efter installationen for at sikre en løsning af højeste kvalitet. En række forskellige tests er mulige, deriblandt:

  • Prøvefelter til kontrol af pælenes produktionsparametre
  • Digital registrering og protokollering af udførelsesparametre, pæleintegritettest og pælebelastningstest
  • Kontrol af pælematerialets trykstyrke

Testtyper og hyppighed varierer afhængigt af projektstørrelsen og de geotekniske forudsætninger.