Vibrationskomprimering er en metode til forbedring af byggegrunde, hvor kohæsionsfri jordbund komprimeres med en dybdevibrator. Denne metode blev udviklet af Keller i 1930'erne og er siden blevet brugt i tusindvis af projekter over hele verden.

Vibrationskomprimering

Anvendelse

Fundering af sætningsfølsomme bygninger
Optimering af fundamentstørrelser
Reduktion af langtidssætninger – for eksempel også ved minedrift eller jordopfyldning i forbindelse med landvinding

Metodeforløb

En vibrator, der er ophængt i en kran, sænkes ned i jorden, hvor dens gennemtrængning som regel hjælpes på vej ved hjælp af vand. Energien fra vibrationen reducerer de intergranulære kræfter mellem jordpartiklerne og får dem til at fortættes. Derefter tilføjes sand eller grus fra arbejdsniveauet i sænketragten for at kompensere for det reducerede jordvolumen.

Den nødvendige forbedringsdybde bestemmes specifikt for hvert projekt og kan være op til 35 m dyb.

Fordele

Meget omkostningseffektiv løsning til forbedring af byggegrunden
Kan udføres på næsten alle dybder
Hurtig udførelse, så efterfølgende byggearbejder kan påbegyndes hurtigt derefter
Særlig økonomisk opmåling af fundamenter og bundplader
Miljøvenlig pga. anvendelse af naturlige og lokalt tilgængelige materialer
Meget lav lydstyrke og kun svage vibrationer
Under processen er det ikke nødvendigt at fjerne jord

Kvalitetssikring

De vibratorer, vi bruger, er ekslusivt udviklet og produceret af vores egen udstyrsproducent.

Med vores egen software til produktionskvalitetsstyring kan vi registrere og analysere data i realtid og kontrollere den udførte jordbundsforbedrings ydeevne.