Groutingmetoder (injektion)
Groutingmetoder (injektion)

Injektioner anvendes til at komprimere eller tætne undergrunden. Ved metoden skelner man mellem injektioner med eller uden dræning af underbunden. De kan anvendes både ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger