Vi er kendt og værdsat for vores høje standarder inden for fairness, integritet og ærlighed i vores forhold til vores medarbejdere, kunder, leverandører, konkurrenter og samfundet.

Vi har indført en adfærdskodeks for vores medarbejdere, der definerer vores minimumsforventninger til alle vores ansatte, uanset hvor de er, og hvilke Keller-virksomheder de arbejder for. Kodeksen signalerer til vores kunder og andre interessenter, at de kan stole på, at vi vil agere på en ærlig og fair måde. Den sikrer, at vi kan være stolte af vores arbejde og træffe beslutninger, som giver os løbende succes.

Vores arbejdsmetode styres af ni principper:

Keller Think Safe logo on site

Arbejdssikkerhed for alle

Vi tror fast på, at ingen må komme til skade i forbindelse med vores arbejde. Alle møder op og tager hjem igen sunde og uden skader fra deres arbejde.

Employees from around the globe at a videoconference

Opbakning til vores ansattes rettigheder og fremme af mangfoldigheden blandt medarbejderne

Vi værdsætter, støtter og beskytter enkeltpersoners rettigheder og værdighed samt mangfoldigheden blandt vores medarbejdere. Derfor behandles alle med respekt.

Employees at daily site meeting

Opretholdelse af etisk og ærlig adfærd

Vi udviser altid ærlig adfærd og integritet og overholder altid de gældende lovmæssige bestemmelser. Derfor stoler alle på os.

Man in safety boots walking a line

Bekæmpelse af bestikkelse og korruption

Vi driver vores forretning uden bestikkelse og korruption og modtager vores bestillinger på ærlig vis. Derfor ved alle, at vi træffer vores beslutninger på det rigtige grundlag.

Keller's intranet on a mobile phone

Åben og ansvarlig kommunikation

Vi kommunikerer på en åben, ærlig, klar og ansvarlig måde.

Working in the city centre

Arbejde i samfundet

Vi er en del af mange arbejdsfællesskaber. Vi agerer altid ansvarligt og respektfuldt over for alle medlemmer af disse grupper.

Installing foundations for a wind farm

Miljøbeskyttelse

Vi respekterer miljøet og tilstræber at minimere vores indvirkning på miljøet. Således bidrager vi med at sikre fremtiden for kommende generationer.

Employees discussing Ritz Carlson project

Vi forsvarer vores overbevisninger

Vi kommer altid med indvendinger, når vi mener, at vores principper undergraves. På denne måde kan vi sammen sikre, at de overholdes.

On site with a customer

Vi leverer en fremragende kundeservice og samarbejder med vores leverandører for at sikre, at der leves op til vores standarder

Vi arbejder for at imødekomme vores kunders behov og overgå deres forventninger, så de kommer tilbage igen og igen. Vi opbygger et konstruktivt forhold til vores leverandører og sikrer, at de forstår vores principper og standarder, som vi arbejder efter.