Hos Keller er vi engageret i bedre at kunne forstå vores bidrag til en bæredygtig udvikling, og vi samarbejder med vores kunder og interessenter for at nedsætte potentielle negative konsekvenser. 

Hvad bæredygtighed betyder for os 

Vi definerer hvad bæredygtighed betyder for Keller vha. fire P'er:  

Vores forpligtelser vedrørende bæredygtighed 

FN´s mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) har til formål at tackle verdens største udfordringer og udforme et universalt sprog om bæredygtighed. 

De giver også nyttige rammer for at kunne forstå hvilken indflydelse Kellers forskellige projekter og aktiviteter har. 

Vi mener, at vi kan have en stor indflydelsen på følgende otte mål, som er meget tæt knyttet til vores virksomheds interesser

Vores lederskabsrolle 

Hver dag er der folk i hele verden, som bor og arbejder på et stykke land, som er blevet forberedt af Keller, verdens største geotekniske specialistentreprenør. 

De bedste løsninger 

Brugt alene eller i kombination løser vores teknikker diverse udfordringer på tværs af hele konstruktionssektoren – fra industri-, handels- og boligprojekter til infrastrukturkonstruktion for dæmninger, tunneller, transport og vandbehandling, såvel som projekter til at tackle miljøudfordringerne. 

Det, der gør os unikke, er vores globale styrke og lokale fokusering. Vores kendskab til de lokale markeder og de generelle forhold betyder, at vi er i den ideelle position til at kunne forstå og reagere på lokale udfordringer. Vores globale vidensgrundlag gør det muligt for os at dykke ned blandt et væld af erfaringer og vi har de klogeste hoveder inden for industrien til at finde den bedste løsning. En betydelig del af vores arbejde har vi vundet baseret på tilbud inden for design og konstruktion med innovative designløsninger. 

Med 10.000 ansatte og filialer på tværs af seks kontinenter har vi personale, ekspertise, erfaring og finansiel stabilitet til at kunne reagere hurtigt og få arbejdet udført på en sikker måde. 

Ved at forbinde globale ressourcer og lokal viden kan vi tackle nogle af de største og mest krævende projekter i hele verden, men vores daglige arbejde er ligeså vigtigt, og samlet tackler vi uovertruffent 7.000 projekter hvert år. 

Dokumenterede resultater med hensyn til sundhed og sikkerhed    

Vi mener, at ingen bør lide pga. vores arbejde, og vores ultimative mål er nul skader. 

Vi har en af de laveste ulykkesfrekvenser inden for vores industri, og vores lederes og ansattes fokusering på "Tænk sikkert, arbejd sikkert og kom sikkert hjem" har givet os mange priser og anerkendelse fra industriinstitutioner såvel som vores kunder.  

Fremme uddannelse inden for det geotekniske fællesskab 

Vi er stolte over vores lederskabsrolle inden for den geotekniske industri, hvor vi udvikler og deler vores viden og tilskynder industriomfattende tiltag. Mange i vores team har nøglepositioner inden for professionelle associationer og industriaktiviteter over hele verden, hvor vi bidrager til at opstille industriomfattende specifikationer, retningslinjer og koder. 

Vores lokale virksomheder deler konstant viden med de ansatte, kolleger, kunder og leverandører via en blanding af tekniske dokumenter, seminarer og feltbesøg. Denne arbejdsmetode fremmer ikke blot vores industri, men skaber også fantastiske muligheder for vort personale, som anerkendes og belønnes individuelt for deres bidrag.

Uddannelsespartnerskab 

Personalet fra de forskellige virksomheder i vores gruppe er i tæt kontakt med partneruniversiteter for at dele de bedste praksisser og give eksempler på deres førende ingeniørarbejde. 

Keller har også indgået samarbejde med Surrey Universitet i Storbritannien om et undersøgelsesprojekt til at identificere og fremme de bedste praksisser vedrørende bæredygtighed på tværs af alle vores handlinger. 

keller-sallanches-project

Bæredygtighed i aktion

for bebyggelse med lav kulstofemission og nedsatte skadelige påvirkninger på miljøet
for bebyggelse med lav kulstofemission og nedsatte skadelige påvirkninger på miljøet
for bebyggelse med lav kulstofemission og nedsatte skadelige påvirkninger på miljøet
for bebyggelse med lav kulstofemission og nedsatte skadelige påvirkninger på miljøet
Læs mere