Vi er af den overbevisning, at ingen må tage tage skade af vores arbejde eller de ydelser, vi leverer. Vores vigtigste mål er at undgå ulykker 100 procent i alle vores arbejdsprojekter takket være en effektiv sundheds- og sikkerhedsstyring.

Gensidigt ansvar

Sikkerhed er hver enkelt persons ansvar. Vi sørger for, at alle ansatte, ordremodtagere og tredjeparter har den rette uddannelse og træning. Alle involverede parter skal føle opbakning til at sætte spørgsmålstegn ved og rapportere om risikabel praksis. Kun hvis vi arbejder sammen og indser, at vi alle har noget vigtigt at bidrage med dertil, kan vi virkelig gøre en forskel.

Alle hændelser kan undgås

Vi mener, at alle skader og erhvervssygdomme kan forebygges.

Ingen gentagelser

Vi lærer af enhver hændelse, så den ikke sker igen.

Sikkerhedsstandarder

Vi sørger for, at vi altid anvender de rigtige sundheds- og sikkerhedsstandarder og procedurer. Derfor sørger vi for, at vi altid har de rigtige ressourcer og det rigtige udstyr.

Ret til at afbryde arbejdet

Det er vores alle sammens ansvar at sige fra, når vi bemærker sikkerhedsproblemer under vores arbejde. Alle har ret til at afbryde arbejdet, indtil det kan udføres på en sikker måde, og uden negative konsekvenser.

Førende inden for sikkerhed

Vores ledere og overordnede er ansvarlige for vores medarbejders sikkerhed. De fungerer som rollemodeller i forhold til alle sikkerhedsretningslinjer og vejleder vores medarbejdere i henhold til disse.

Think safe, work safe, go home safe