Markant reduktion af differenssætninger uden jordudskiftning

Københavns Lufthavne

Projektet

Der skal etableres 3 nye standpladser for fly i den nordøstlige del af lufthavnen. Keller designede og udførte jordforbedringer med Vibro Replacement, en metode hvor sten vibreres ned som søjler i jorden. På stensøjlerne og den øvrige komprimerede jord blev der efterfølgende etableret fundamenter og uarmerede betonplader.

Udfordringen

Jordbunden på området består af fyldmaterialer til ca. 3 meters dybde efterfulgt af et 1,5 – 2,0 meter tykt sandlag med organisk indhold. Under sandlaget er der intakt bæredygtig ler. Bygherren ønskede at begrænse differenssætninger i jorden for at undgå ujævn overflade samt revner i de 5x5 m betonplader.
 

Løsningen

Jordforbedring ved etablering af stensøjler blev valgt. En af fordelene ved stensøjlerne er, at det er en elastisk løsning, som tillader små deformationer samtidig med, at differenssætninger begrænses, da jorden også generelt forbedres mellem stensøjlerne. Den gennemsnitlige dybde af stensøjlerne var 5,5 meter under terræn.
 

Projekt-info

Ejer(e)

Københavns Lufthavne A/S - CPH

Keller forretningsenhed(er)

Keller Funderingsteknik Danmark ApS
Keller Grundbau GmbH

Hovedentreprenør(er)

n.a.