Design og udførelse af 3 skakte med i alt 154 sekant pæle.

Levantkaj

Projektet

Keller Funderingsteknik blev prækvalificeret sammen med M.J. Eriksson til opgaven om omlægning af en eksisterende ø1250 mm regnvandsledning i Københavns Nordhavn. Kellers del af opgaven var at etablere 3 skakte for Tunneleringsmaskinen, og M.J. Eriksson udførte de resterende dele af arbejderne.

Udfordringen

HOFOR havde en fastlagt geometri for skaktene. Det var Kellers opgave at designe og bygge disse 3 skakte. Jeg grouting mellem en gammel skakt og en ny skakt skulle udføres for at kunne etablere et vandtæt område til en ny rørledning. Efter udgravningen blev mikropælene installeret i en skakt.

Løsningen

Udbudsmaterialet blev delvist oversat til engelsk, og det endelige design, inklusiv alle beregninger, blev lavet af Kellers afdeling i Tyskland. Designrapporter og tegninger blev udarbejdet på engelsk og fremsendt til godkendelse hos HOFOR og Rambøll. Arbejdet blev udført af LB24 og LB28 boremaskiner.

Projekt-info

Ejer(e)

HOFOR A/S

Keller forretningsenhed(er)

Keller Funderingsteknik, Danmark

Hovedentreprenør(er)

M.J. Eriksson A/S