Design og udførelse af 3 skakte med i alt 154 sekant pæle.

Levantkaj

Projektet

Keller Funderingsteknik blev prækvalificeret sammen med M.J. Eriksson til opgaven om omlægning af en eksisterende ø1250 mm regnvandsledning i Københavns Nordhavn. Kellers del af opgaven var at etablere 3 skakte for Tunneleringsmaskinen, og M.J. Eriksson udførte de resterende dele af arbejderne.

Udfordringen

HOFOR havde en fastlagt geometri for skaktene. Det var Kellers opgave at designe og bygge disse 3 skakte. Efter udgravningen blev mikropælene installeret i en skakt. Jet grouting mellem en gammel skakt og en ny skakt skulle udføres for at kunne etablere et vandtæt område til en ny rørledning.

Løsningen

Udbudsmaterialet blev delvist oversat til engelsk, og det endelige design, inklusiv alle beregninger, blev lavet af Kellers afdeling i Tyskland. Designrapporter og tegninger blev udarbejdet på engelsk og fremsendt til godkendelse hos HOFOR og Rambøll. Arbejdet blev udført af LB24 og LB28 boremaskiner.

Projekt-info

Ejer(e)

HOFOR A/S

Keller forretningsenhed(er)

Keller Funderingsteknik, Danmark

Hovedentreprenør(er)

M.J. Eriksson A/S