Jordstabilisering af blødbundsområder.

Stormflodssikring, Jyllinge Nordmark

Projektet

Keller Funderingsteknik tilbød Per Aarsleff A/S, i samarbejde med vores kollegaer i Sverige, Keller Grundläggning, at udføre arbejdet med de i Sverige meget anvendte KC-pæle (kalk-cement) system.

Udfordringen

På grund af klimaforandringer skal området ved Jyllinge Nordmark sikres mod oversvømmelser. Stormflodssikringen i området består bl.a. af diger langs Roskilde Fjord. Der er i området bløde våde jordbundsforhold, og for at kunne udføre anlægskonstruktioner og sikre jordens bæreevne er jordstabilisering nødvendig.

Løsningen

Metoden blev udført med en 25 tons borerig og hul borestamme med påmonterede vinger, ø800 mm. Når spidsen af boret med tryk og rotation når dybden til bæredygtig jord, pumpes cement ud mens boret roterende trækkes op. Derved iblandes cementen den bløde jord. Boreriggen er udstyret med GPS system, og boringerne etableres efter design mht. placering og tilført cementmængde. For alle boringer blev der udarbejdet en datarapport med informationer om tid, placering, cementindhold, dybde etc

Projekt-info

Ejer(e)

Roskilde Kommune

Keller forretningsenhed(er)

Keller Funderingsteknik (DK
Keller Grundläggning (S)

Hovedentreprenør(er)

Per Aarsleff A/S

Infoblad Stormflodssikring, Jyllinge Nordmark